ВІСНИК
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СХІДНІ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТАТЕЙ
до чергового випуску наукового видання
"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Східні мови та літератури" на 2023 рік

Статті надсилати до 01.03.2023 року на електронну адресу
visnykknuskhid@univ.net.ua